Thursday, January 19, 2012

"white froggy strikes..."

ulih c Anjul ikan Dalak dengan teknik casting menggunakan lure soft froggy di Luaggan Anduki.