Friday, December 30, 2011

"dalak vs spinner&soft froggy..."ikan dalak ulih c scorpyan dan c anjul dengan teknik casting dluaggan keramat..

"casting freshwater..."


ulih c joseph dan c mizan ikan dalak dengan teknik casting menggunakan soft froggy..

Monday, December 26, 2011

"Gelangang air masin berehat bro.."


ulih c joseph below 1kg dengan teknik casting dluaggan badas