Friday, January 20, 2012

"ketumpas ketumbang...."

tumpasnya ikan Ketumbang ulih c Joseph dengan teknik casting lure cyrstal minnow.s. di Lumut Wavebreaker.